Demopartyille on selkeästi kysyntää niin Suomessa kuin ulkomaillakin, sillä jopa Suomen kaltaisessa maassa järjestetyt kansainväliset demopartyt keräävät yllättäin useita tuhansia kävijöitä. Onkin selvää, että tällaisillä kävijämäärillä myös uusille tapahtumille voisi olla kiinnostusta maassamme, varsinkin kun maailman suurin demoparty Assemblykin on kotoisin juuri Suomesta. Voisikin sanoa, että Suomi on demopartyjen saralla varsinainen edelläkävijä. Oikeastaan on yllättävää, että koko demoskenen alakulttuuri on melko eurooppapainotteista, eikä esimerkiksi Yhdysvalloissa juurikaan järjestetä demopartyjä eivätkä ne maan kokoon nähden todellakaan vedä puoleensa saman verran väkeä kuin Suomessa.

Missä demopartyt kannattaa järjestää?

Suomessa suurin osa demopartyistä sijoittuu pääkaupunkiseudulle, mutta myös muissa niin isoissa kuin vähän pienemmissäkin kaupungeissa saattaisi olla niille kysyntää. Jos tavoitteena ei ole rikkoa demopartyjen kävijämäärän ennätystä, ei pienemmänkään tapahtuman järjestäminen ole yhtään sen hullumpi ajatus. Jos tapahtuma järjestetään niin sanotussa old school -hengessä, niin kilpailijat eivät edes odota työstään palkintoja, vaan mukaan lähdetään puhtaasti mittelymielessä ja siksi, että voidaan tavata muita samoista asioista kiinnostuneita ja oppia heiltä lisää. Juuri kilpailuhenkisyys on se henkireikä, joka pitää demoskenen hengissä. Kilpailut nimittäin kannustavat demokompoihin osallistujat aina tekemään parhaansa ja kehittymään pidemmälle, mikä puolestaan pitää demot aina korkealaatuisina ja ajan mukaisina.

Millainen tila sopii demopartyjen järjestämiselle?

Jos demopartyt ollaan järjestämässä vasta ensimmäistä kertaa, on kävijämäärää yleensä melko vaikea arvioida, sillä se voi helposti ailahdella muutamasta kymmenestä henkilöstä jopa muutamaan tuhanteen. Nyrkkisäännöksi voisi kuitenkin ottaa sen, että kannattaa mieluummin ottaa odotuksia hieman suurempi tila kuin liian pieni, jotta ei käy niin, että osa halukkaista joudutaan jättämään tapahtumasta ulkopuolelle. Monesti demopartyt joutuvat vuosi vuodelta kasvaessaan myös sen paikan eteen, että tapahtumapaikkaa joudutaan vaihtamaan suuremmaksi. Kannattaa kuitenkin aloittaa sellaisesta, joka jättää tapahtumalle vielä kasvun varaa. Aseta tapahtumapaikan kriteereiksi riittävän tilan lisäksi se, että sinne on mahdollista asettaa tapahtuman ajaksi tapahtuman oma, nopea wifi-yhteys. Lisäksi riittävät sähköpistokkeet ovat olennaisesti tärkeä osa tapahtumaa, sillä suurin osa osallistujista tuo mukanaan omia laitteitaan ja on selvää, että näitä täytyy viikonlopun aikana ladata.